TripAdvisor avuksi matkailumarkkinointiin

TripAdvisor on maailman suurin matkailusivusto, jossa palveluun kirjautuneet matkailijat voivat kirjoittaa arvosteluja ja jakaa kuvia eri matkakohteista ja yrityksistä. Palvelusta löytyy nykyisin arviointeja ja materiaalia yli 200 miljoonan kirjoittajan toimesta yli 30 000 matkakohteesta ja 200 000 hotellista. Sivustojen painoarvo on varsin merkittävä ja moni matkailija hyödyntää TripAdvisorin tarjoamaa tietoa matkaa suunnitellessaan ja hotellia varatessaan.

TripAdvisor on siis merkittävä matkailun markkinointikanava, jonka jokaisen matkailutoimijan kannattaa ottaa haltuun. TripAdvisor joukon ilmaisia ja maksullisia markkinoinnin ja myynnin työkaluja, joita voi hyödyntää tehokkaasti matkailualueen, -kohteen ja yksittäisten yritysten markkinoinnissa.

TripAdvisor-profiilit. Profiilikortit sisältävät tiedot sekä yksittäisistä yrityksistä että alueella olevista kohteista.  Kortteihin liitetään alueen, kohteen tai yrityksen kuvaukset ja palvelut. TripAdvisorin käyttäjien kirjoittavat arvioinnit ovat näkyvissä profiilikorteissa. Hyvän profiilin avulla matkailualue tai -yritys voi tarjota vetovoimaisen kuvan alueesta ja palveluista TripAdvisorin käyttäjille. 

Reviews. TripAdvisorissa matkailijat voivat kirjoittaa arviointeja vierailustaan ja palveluista. Ottamalla käyttöön Review Express –toiminnon yritykset voivat rohkaista matkailijoita kirjoittamaan arviointeja. Review Expressin avulla matkailijoille voidaan lähettää mm. sähköpostiviestejä, joissa heitä houkutellaan kirjoittamaan arviointeja.

TripAdvisor ja sosiaalinen media. TripAdvisoria voidaan hyödyntää myös muissa sosiaalisen median kanavissa. TripAdvisor profiiliin voidaan lisätä Facebookin, Twitterin, Pinterestin, RSS-feedin ja TripAdvisor –reviews/photos painikkeet sekä widgetit, jolloin asiakkaat voivat seurata yrityksiä myös näiden kanavien kautta. Sosiaalisen median hyödyntäminen ei ole vain yksisuuntaista viestimistä palvelusta asiakkaalle, mutta niiden avulla mahdollistetaan myös vastavuoroinen kommunikaatio ja asiakkaiden toteuttama sisällöntuotanto. 

ProfiiliPlus. TripAdvisor tarjoaa maksullisen toiminnon, joka mahdollistaa kohteen ja palvelun suorien yhteystietojen, ajankohtaisten tarjousten, tiedotteiden ja sisältöjen (esim. kuvien esittäminen slideshow –sarjoina) palvelua käyttäville asiakkaille.

TripConnect. TripAdvisor tarjoaa maksullisen suoran myyntikanavan majoitusyrityksille. Sivustolle lisättävän TripConnect –widgetin kautta asiakas pääsee varaamaan majoituksen. Palvelussa TripAdvisor toimii välittäjänä, jolloin majoitusliikkeen ei tarvitse tehdä sopimusta muiden välittäjämyyjien (kuten esimerkiksi Booking.com ja Hotels.com) välillä.

Seuraavissa blogeissamme tarkastelemme yksityiskohtaisesti TripAdvisorin markkinointi- ja myyntityökalujen käyttöä. Seuraa siis blogiamme ja jos TripAdvisor –markkinointi kiinnostaa, niin ota ihmeessä yhteyttä!